ساخت قفس به جای قبر از ترس زامبی+عکس

دراوایل قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی ترس زامبی و خون آشامها به حدی مردم را تحت تاثیر قرار داده بود.که قبرهارا همراه قفس میساختند ! تا اگر مُرده زنده شد نتواند از آن خارج شود.


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق