سفر «پوریا شکیبایی» به جایی که مردمش خندیدن را بلد بودند +عکس

 پوریا شکیبایی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: به جایی رفته بودیم که مردمانش خندیدن را بلد بودند. نمی‌دانم تا چه اندازه از آن‌ها آموختیم اما ایمان دارم آن خنده‌ها از یادمان نخواهند رفت. پ‌ن۱ اولین تجربه‌ی کارگردانی عجیب بود ولی این دوستانِ قریب هوای من‌رو داشتند، به منِ تازه کار سخت نگرفتند […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق