کسری قطعات خودروها همچنان ادامه دارد

به گزارش خودرونویس،اواسط مرداد ماه گذشته خبرهای متعددی در رسانه های مختلف از کسری قطعات حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در شرکت های خودروساز به گوش رسید که در آن مقطع برخی شائبه احتکار را مطرح کردند. «محسن صالحی نیا» معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن زمان ، تعداد خودروهای دارای […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق